El vertigen davant un nou negoci

Qui no sent vertigen a l’hora de posar en marxa un nou negoci? Tenir un cert grau d’intranquil·litat o de por sovint és inevitable però també és sensat, ja que ens fa estar alerta dels perills. Això sí, evitar els riscos no és menys sensat. Quan posem en marxa un nou negoci o llancem un nou producte o servei al mercat sempre existeix una certa incertesa sobre si allò que tants esforços ens ha costat tindrà o no èxit. Són moltes les variables que intervenen en què una idea de negoci acabi o no funcionant, i és impossible ja no només tenir-les totes en compte sinó també saber quin pes té cadascuna d’elles en el resultat final.

Tot i això, hi ha eines que ens permeten reduir els riscos i al mateix temps augmentar les oportunitats. Es tracta de fer un estudi de mercat previ que contesti a les principals preguntes:

  • Agrada la nova idea de negoci? A quanta gent li agrada? –> És primordial conèixer quanta gent pot estar interessada en el nostre nou producte/servei, per poder dimensionar el seu abast dintre del nostre àmbit d’influència.
  • Com són els clients potencials, aquells a qui els agrada la meva idea de negoci? –> És en aquests clients en els que hem d’enfocar la nostra comunicació, ja que són el nucli dur, els que amb més probabilitat ens provaran i, si queden satisfets, repetiran. És important conèixer dades bàsiques com el gènere, l’edat o a quina zona resideixen, que ens permetran personalitzar els nostres serveis; però també saber quin tipus de mitjans de comunicació segueixen, per arribar a ells de manera més directa.
  • Què compren, com, quan, quina despesa fan…? –> En resum, quins són els seus hàbits, tant de compra com de consum. Això ens ajudarà també a conèixer quines són les seves necessitats i adaptar-nos a elles. Si ens enfoquem en les necessitats que no estan cobertes per la competència aconseguirem a més a més diferenciar-nos en aspectes que són importants per al client.

Enfocar el nou negoci és clau, i no hi ha millor manera per assegurar-nos que donem a la diana que fent un estudi de mercat previ. Recorda que els clients són la part més important d’una empresa; sense ells no hi negoci. Coneix-los millor i et podràs adaptar a les seves necessitats i diferenciar-te de la competència.

Optimitza la teva proposta de negoci i augmentaràs les teves opcions d’èxit. Tornant al principi de l’article: sentir vertigen és sensat, evitar riscos i maximitzar oportunitats, també.

DanielEl vertigen davant un nou negoci