All posts tagged: receptor

éxit empresarial comunicació éxito empresarial comunicación

L’èxit empresarial, una qüestió de comunicació

Com ens deien a l’escola fa ja alguns anys, i això no ha canviat gaire, tota comunicació necessita d’un emissor, un missatge, un canal o via per on transita la informació, un codi de comunicació i un receptor. Per avaluar les claus de l’èxit d’una empresa podem