All posts tagged: missatge

Comunicació: encertar amb el missatge o perdre calers

Que la comunicació és important per donar a conèixer el nostre negoci i els serveis/productes que oferim és una idea que, en general, està ben arrelada en l’empresariat. Del que no sempre s’és prou conscient és de la manera com els nostres missatges influeixen sobre el públic objectiu: segons quin missatge utilitzem, el seu efecte

información informació

Informació, la clau que obre el progrés

En un futur no gaire llunyà la intel·ligència artificial, mitjançant complexos algoritmes determinarà i decidirà que necessitem fer un viatge per desestressar-nos o un bon massatge, el contractarà per nosaltres i l’anotarà a la nostra agenda sense que calgui consulta prèvia. Dir que vivim en l’era de la informació ja no sorprèn a ningú.

éxit empresarial comunicació éxito empresarial comunicación

L’èxit empresarial, una qüestió de comunicació

Com ens deien a l’escola fa ja alguns anys, i això no ha canviat gaire, tota comunicació necessita d’un emissor, un missatge, un canal o via per on transita la informació, un codi de comunicació i un receptor. Per avaluar les claus de l’èxit d’una empresa podem