All posts tagged: il·usió

il·lusió ilusión

El parany de la granota i la (falsa) il·lusió d’èxit

Més sovint del que ens agradaria, ens trobem amb casos d’empreses que semblaven funcionar bé o si més no, que no s’adonaven que les coses anessin tan malament com per posar-hi un remei immediat, i que quan finalment són conscients que tenen un problema amb la fidelització dels clients ja és molt (a vegades massa)