All posts tagged: Covid-19

Covid-19 reconstrucció

COVID-19: Adaptació psicològica i demandes del nou client

Des d’una vessant psicològica, la crisi de la Covid-19 està suposant un trauma per a gran part de la població; amb lògiques diferències interpersonals, doncs cadascú reacciona segons la seva situació, el seu entorn i la seva manera d’afrontar les crisis. Segurament ens veurem reflectits en alguna/es de les següents fases o de maneres d’afrontar