SOM EMPRESA – PETITA, MITJANA O GRAN

Mantenir el rumb d’una empresa implica adaptar-se als canvis de tot tipus que es donen en els compradors i / o consumidors, conèixer en tot moment quines són les seves necessitats i buscar el posicionament òptim per a la nostra empresa, en un entorn molt competitiu.

Si vols optimitzar l’estratègia de la teva empresa o d’algun producte / servei específic, has de poder comptar amb l’opinió dels clients del teu sector ja que és la seva pròpia opinió la que millor et guiarà.

Perquè els clients són la part més important del teu negoci.

Quin és el meu objectiu?

Estudis de satisfacció

Analitzem la satisfacció dels usuaris d’un servei, o dels consumidors d’un producte, per a poder optimitzar-lo.

Per a això mesurem variables com la valoració global d’un servei o producte, els aspectes que més i menys agraden (en espontani), la valoració d’una sèrie de característiques en suggerit o les característiques que més incideixen sobre la valoració global.

Ampliar informació

Perfil del consumidor / usuari

Recopilem la informació necessària per saber a qui i com dirigir-se, determinant el perfil sociodemogràfic de grups específics de la població (consumidors o usuaris d’una categoria de producte o d’un servei, …).

Recollim dades com el gènere, l’edat, la zona on viuen, el tipus de llar o la classe social, a més dels mitjans de comunicació que veuen / escolten / llegeixen.

Estudis actitudinals (segmentació)

Definim grups poblacionals en funció de les seves actituds o comportaments cap a algun tema concret. Això facilita determinar quin és el perfil de població més afí a una determinada proposta (producte, servei, iniciativa cultural, campanya de prevenció, …) i com comunicar-se millor amb ells.

Així, aquest tipus d’estudi ens permet determinar segments de població que es comporten o tenen actituds similars, quantificant el pes que té cada un d’ells en la població, el seu perfil sociodemogràfic, les seves actituds diferencials i les seves necessitats específiques.

Estudis de necessitats

Aquesta extensió dels estudis de satisfacció ens permet conèixer no només els aspectes amb els que més satisfets estan els usuaris / consumidors, sinó també les necessitats que aquests tenen.

Analitzem quines característiques són més importants per als usuaris, així com el grau de valoració de la seva marca / servei habitual respecte a aquestes característiques. D’aquesta manera establim quins aspectes, sent importants per a l’usuari, no estan sent coberts de manera satisfactòria, suposant oportunitats de creixement.

Anàlisi d’eficàcia comunicacional

Portem a terme aquest tipus d’estudis quan volem valorar els efectes d’una campanya sobre les actituds, comportaments o la imatge que té un grup de la població sobre una temàtica determinada.

L’objectiu és determinar l’eficàcia que ha tingut la campanya en termes d’impacte (quanta gent del públic objectiu la recorda); de record, comprensió i identificació amb el missatge que es volia transmetre; de la seva valoració (aspectes que han agradat més i menys) i de fins a quin punt ha aconseguit persuadir.

De vegades és molt oportú analitzar la situació prèvia a la campanya i comparar-la amb la situació posterior a la mateixa, per a poder establir les diferències.

Tests d’idees / conceptes

Determinem la valoració de noves idees de producte o de servei, és a dir, abans de la seva posada en marxa. Es pot treballar amb diferents nivells de finalització de la idea: des d’idees encara poc definides (s’utilitza generalment per escollir entre diferents idees) fins a idees ja preparades per ser llançades al mercat.

Valorem l’acceptació de la idea per part del públic objectiu i les vies per optimitzar-la. Es valoren aspectes com fins a quin punt agrada la idea, els aspectes que més i menys agraden, la diferenciació respecte a altres idees o productes que puguin existir, la importància de que existeixi, la novetat que suposa o la intenció d’ús o de compra.

Test de producte (organolèptic)

Determinem la valoració organolèptica d’un o diversos productes per part del client potencial.

Es valoren aspectes com fins a quin punt agrada el producte, les característiques que més i menys agraden (en espontani), la valoració organolèptica de les característiques que defineixen el producte o la intenció de consum o compra. Donem resposta no només a si el producte agrada o no, sinó també a quines característiques del producte cal modificar per millorar la seva valoració.

Estudis de base

En aquest tipus d’estudi recollim informació bàsica sobre una determinada categoria de producte o servei. Això és especialment útil i necessari quan es comença a treballar en una nova categoria / servei o quan es planteja un canvi d’estratègia.

Analitzem la situació global d’una determinada categoria o servei, determinant característiques com la penetració d’aquesta categoria / servei, el perfil de les persones que el compren / utilitzen, les necessitats del consumidor i els buits que hi pot haver en el mercat, què, com, quan, on i per què compren / utilitzen, marques que es coneixen o la imatge i posicionament de les marques més rellevants.

Brand funnel

Analitzem la fortalesa d’una Marca, Empresa o Institució en base a la seva posició en la ment i en els hàbits del consumidor.

La valoració es porta a terme comparant amb altres marques o empreses afins i generalment s’analitzen les següents etapes: Coneixement (espontani i suggerit), compra o ús alguna vegada, compra o ús en l’últim any, compra o ús en els últims tres mesos, marca o servei habitual, marca o servei preferit.

D’aquesta manera obtenim, per exemple, el percentatge de persones que coneixen una marca però no l’han arribat a comprar mai, podent analitzar si aquesta pèrdua és similar a la de la competència i formulant hipòtesis explicatives.


La teva empresa ofereix venta directa al públic?

“El més important en aquest món no és saber on estàs, sinó saber cap a on vas”.

– Johan Wolfang Van Goethe

AlbertPIMES – Grans Empreses