Responsabilitat social: un compromís ineludible

El futur de la nostra societat ve marcat per la manera com influïm en el nostre entorn, tant a nivell individual com grupal. Històricament, a mida que ha anat augmentant la industrialització i, en general, la manera com interactuem i modifiquem l’entorn, ha anat creixent la responsabilitat social: un corrent de pensament enfocat a mantenir una relació saludable amb el món que ens envolta.

Quan parlem de responsabilitat social no ens referim només a tenir cura del medi ambient, que també és molt important atenent a les notícies que contínuament ens arriben sobre el canvi climàtic i la modificació de flora i fauna. Ens referim a un àmbit d’actuació molt més ampli que consisteix en contribuir a crear una societat més justa, ajudant el nostre entorn més immediat.

En termes d’empresa (i també d’institucions) això passa per un conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que van des de reduir les desigualtats amb polítiques de contractació i tracte just als empleats, a contribuir a fer econòmicament més fort el nostre territori d’influència.

Una manera que ens ajuda a establir estratègies saludables és pensar en els nostres grups d’interès, és a dir, en el conjunt de parts afectades per la nostra activitat empresarial, i que poden anar des dels nostres propis clients, als nostres col·laboradors, proveïdors, treballadors, a les institucions o al propi territori (entre d’altres). Cal cercar, dintre de cada grup d’interès, com ha de ser la nostra relació amb ell per tal de mantenir una manera de fer honesta i respectuosa, i per teixir aliances de proximitat.

La societat demana empreses socialment responsables, que siguin conscients, estiguin compromeses i tinguin cura del seu entorn. Un posicionament que cada vegada més deixa de ser un valor afegit de diferenciació per convertir-se en condició sine qua non, en la necessitat de contribuir a la sostenibilitat.

Els consumidors ens valoren cada cop més ja no només per allò que els aportem individualment, sinó per allò que aportem a la societat. Per altra banda, la història ens recordarà pel nostre llegat; millor que deixem una bona empremta.

DanielResponsabilitat social: un compromís ineludible