Les claus de la innovació

Comencem per un principi bàsic: la innovació per se no és bona ni dolenta. Ho és l’ús que se’n fa.

En els meus anys d’experiència m’he trobat amb molts casos en què la innovació s’ha fet seguint els dictats de la intuïció o dels interessos personals de qui pren les decisions:

Tinc una idea que m’agrada

La poso en marxa

Espero (amb esperança) que el consumidor la valori

… I els resultats no sempre han sigut els desitjats.

Tenint això en compte, resumiré en poques paraules la clau de com no s’ha de fer la innovació: D’ESQUENES AL CONSUMIDOR.

Això, que sembla de sentit comú, lamentablement no sempre s’aplica. Tota innovació ha de suposar un guany pel consumidor; si aquest no hi troba cap benefici no la valorarà. Per exemple, tant se val que es millori en el procés de producció abaratint costos si això finalment no repercuteix en el consumidor. Sí, tindrem més marge comercial, però no estem aportant cap novetat al mercat, i encara se’ns pot girar la truita i crear-nos una mala imatge. Per altra banda, també és possible que la innovació suposi un benefici pel consumidor, però que aquest no el consideri prou interessant i engrescador per acabar comprant el producte/servei.

I ara que hem introduït què no s’ha de fer, entrem en la clau de com s’ha de fer la innovació: CONSIDERANT LES NECESSITATS DEL CONSUMIDOR.

Que el consumidor és completament diferent al de fa un parell de dècades és una realitat ja molt assumida. Abans es partia del producte i el màrqueting consistia en determinar la millor manera de vendre’l. Ara hem passat al que se’n diu customer centricity: el consumidor és més crític i té el poder, davant les moltes alternatives de compra que té per escollir. És per tant “el centre”, i hem de procurar-li productes i serveis adequats a les seves necessitats.

Us proposo buscar quines són les oportunitats que ofereix el mercat en el vostre sector, és a dir, què li falta al consumidor? què modificaria si pogués? Si a més a més d’això podem conèixer quines d’aquestes millores que demana el consumidor són les més importants, ja tenim línies de treball per enfocar la nostra innovació.

Les innovacions òptimes són aquelles que no només agraden al consumidor en un sentit ampli, sinó que també considera importants (resolen alguna insatisfacció), noves (suposen una novetat al mercat), diferenciadores (tenen prou presència per diferenciar la nostra marca de la competència), adequades per a la marca i que persuadeixen al consumidor de comprar el nostre producte o servei.

Quan pensem en innovacions, tinguem en compte sempre aquestes variables si volem que els consumidors les apreciïn.

DanielLes claus de la innovació