Només pots CRÉIXER si CONNECTES amb els clients

Només pots CONNECTAR amb els clients si els CONEIXES

Invertir en Estudis de Mercat i Opinió Pública permet optimitzar els recursos i proporciona informació rellevant per a la presa de decisions tàctiques i estratègiques a curt, mig i llarg termini.

Un producte, servei o missatge mal enfocat pot veure limitada la seva eficàcia i per tant el retorn de la inversió, arribant fins i tot a provocar importants pèrdues.

Vivim en una època de canvis constants, on la infinitat de dades de què podem arribar a disposar s’ha convertit en un element indispensable per planificar el dia a dia i per projectar el futur. Això es dóna tant per als consumidors com per a les empreses. Tota la riquesa d’aquesta informació només es pot extreure amb una bona organització i gestió d’aquesta informació. Aquí apareix la funció dels Estudis de Mercat. Aquests es poden focalitzar per a Emprenedors, per a Petites, Mitjanes i Grans Empreses i també per oferir serveis a institucions públiques i associacions.

L’èxit dels Estudis de Mercat consisteix en saber decidir quines dades són rellevants en cada cas, recollir-les, ordenar-les i analitzar-les adequadament per convertir-les en coneixement. Aquesta tasca serà clau per adaptar-se a aquest entorn en continu canvi.

A INCOGNOS capturem instants de la realitat que ens envolta, seleccionant i relacionant les dades més rellevants i convertint-les en informació. Tot això amb l’objectiu d’aportar als nostres clients el coneixement necessari per adaptar-se al seu entorn, combinant l’anàlisi de la situació actual amb una visió prospectiva.

“No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que respon millor al canvi.”

– Charles Darwin

cogn_yuzz10 Inici