Som una empresa d’estudis de mercat i opinió pública, que treballem amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a ser més competitives a partir de l’anàlisi de les necessitats i comportaments d’un actiu essencial: els clients. Així, el nostre dia a dia està enfocat a millorar el posicionament de les empreses, ajudant-les a adaptar-se a les necessitats del seus propis clients.

Per altra banda, també col·laborem amb les institucions per ajudar a entendre quines són les valoracions i necessitats que tenen els ciutadans.

La nostra missió principal, per tant, és aportar eines i coneixement als empresaris i institucions perquè puguin portar a terme la seva tasca de manera més eficient, i promoure així el desenvolupament dels negocis locals i de les pròpies institucions.

Compromesos amb l’entorn social, estem convençuts de la importància que té la responsabilitat social de les empreses sobre la sostenibilitat, tant a nivell local del territori com a nivell global. Creiem important col·laborar en el benestar de la societat i en el seu desenvolupament sostenible, i som sensibles als treballs que es fan en aquesta direcció. Des del nostre convenciment, volem contribuir a fer d’aquest un món més responsable i conscient amb l’entorn, i és per això que hem redactat el següent compromís de bones pràctiques:

1.- Envers els nostres treballadors:

– Mantenint un entorn i unes condicions de feina segures i saludables, facilitant els recursos necessaris per a l’òptima realització del seu treball, vetllant pel seu creixement professional, fomentant la igualtat d’oportunitats i facilitant la conciliació de la seva vida laboral i familiar.

2.- Envers els nostres clients:

– Amb una orientació de servei al client que té com a objectiu establir vincles de confiança, vetllant en tot moment per l’honestedat i per la qualitat dels serveis contractats, i garantint la confidencialitat de la informació.

3.- Envers els entrevistats:

– Amb el degut seguiment de la normativa de protecció de dades, però també amb el tracte responsable.

4.- Envers els nostres col·laboradors:

– Amb una comunicació fluïda i honesta sobre l’abast de les col·laboracions, tot considerant la seva independència empresarial.

5.- Envers els nostres proveïdors:

– Donant preferència als negocis locals, amb l’objectiu de tenir un impacte social positiu sobre el desenvolupament del territori.

6.- Envers les autoritats locals:

– Amb la pràctica d’una fiscalitat responsable i honesta.

7.- Envers la nostra competència:

– Valorant la seva feina i mantenint una relació cordial i respectuosa.

8.- Envers el territori:

– Apostant per enfortir els territoris en els que treballem, amb dinàmiques que afavoreixen el retorn de la inversió.

9.- Envers la societat:

– Impulsant l’èxit d’iniciatives emprenedores, a partir de la difusió de coneixements destinats a maximitzar les oportunitats dels negocis i minimitzar els seus riscos.

Daniel50 Responsabilitat social